Kontakt, porady - dyżur całodobowy tel. 606 686 328

rok zalozenia 1995

Formalności pogrzebowe


  W tym celu należy dostarczyć do nas:


- kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dowód osobisty osoby zlecającej załatwienie formalności,
- legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty (jeżeli dotyczy).

  Formalności u klienta
Swoje usługi świadczymy również u Państwa w domu. Przedstawiciel naszego Zakładu Pogrzebowego służy pomocą i uzgadnia z Państwem przebieg uroczystości pogrzebowej.