Kontakt, porady - dyżur całodobowy tel. 606 686 328

rok zalozenia 1995

Porady


Aby Państwu pomóc umieszczamy poniżej informacje dotyczące pierwszych czynności, które należy wykonać gdy zgon nastąpi w domu wzywamy pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu, po stwierdzeniu przez lekarza zgonu lekarz wystawia nam kartę zgonu, nastêpnie kontaktują się Państwo z nami pod wskazanym numerem telefon:

606-686-328 - czynne 24 h.

nasi pracownicy godnie i z szacunkiem wykonają czynności w zakresie przewozu osoby zmarłej do chłodni,
jeśli zgon nastąpi w szpitalu, to szpital wystawia kartę zgonu, z którą udajemy się do naszego zakładu pogrzebowego,
należy pamiętać aby mieć ze sobą następujące dokumenty:
- kartę zgonu,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie pochówku,
- legitymacja emeryta, rencisty lub ostatni odcinek emerytury lub renty.